Pielgrzymka do Sokółki, Supraśla i Białegostoku

10 czerwiec 2017