Kongres „W trosce o młodych”

Zapraszamy na Kongres
W TROSCE O MŁODYCH
23-24 marca 2019 roku
Aula Schumana, UKSW, ul. Wóycickiego 1/3
Sobota 23 marca
9.00 Msza Św. na rozpoczęcie Kongresu – Ks. Kard. Kazimierz Nycz
Kościół Akademicki UKSW Św. Józefa
Oprawa muzyczna – Zespół MOJA RODZINA
10.15 Otwarcie Kongresu – – Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
Wręczenie medalu Fides et Ratio Ks. Prałatowi Pawłowi Ptasznikowi z Rzymu
10.30 Sesja 1. Najgłębsze spotkanie z samym sobą
Prowadzenie – mgr Ewa Pietrzak Radio Wa-wa
Jak stawać się kobietą urzekającą – mgr Ewelina Chełstowska, mgr Emilia Szota
(Z portalu URZEKAJĄCA)
Jak być odważnym i silnym mężczyzną – mgr Jerzy Mika
Jak stawać się człowiekiem czystego serca – mgr Maria Jackowska
11.30 Debata – Jak pomagać młodym w odkrywaniu i zaakceptowaniu samego
siebie
Udział biorą: prof. UKSW Maria Ryś, mgr Agnieszka Jackowska, dr Maria Jankowska,
mgr Jerzy Mika, dr Dagmara Musiał, dr Urszula Tataj-Puzyna
13.00 przerwa obiadowa
14.00 Sesja 2. Najgłębsze spotkanie z drugim człowiekiem
Prowadzenie – prof. UKSW Jan Bielecki
Jak powstaje miłość – prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek
Jak budować najgłębsze i szczere relacje z drugim człowiekiem – mgr Iga i Konrad
Grzybowscy
15.00 przerwa kawowa
15.30 Debata – Jak pomagać młodym budować głębokie relacje
Udział biorą: mgr Kończewska-Murdzek, mgr Katarzyna Krawczyk, mgr Lidia
Orzechowska, mgr Małgorzata Walaszczyk, prof. Pedagogium Krzysztof Wojcieszek
17.00 – Sesja posterowa
17.30 – Koncert młodych talentów
Prowadzenie – dr Anna Sikorzak-Olek
KONGRES – W TROSCE O MŁODYCH
niedziela 24 marca, Aula Schumana, UKSW
Sesja 3. Najgłębsze spotkanie z Panem Bogiem
9.00 Msza Św. – Ks. Rafał Burnicki (duszpasterz akademicki UKSW)
Oprawa muzyczna – Zespół GUADALUPE
10.30 Zespół GUADALUPE – koncert w DNIU ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Obrady
Prowadzenie – mgr Sylwia Sułkowska Polskie Radio
11.00 Jak żyć jako człowiek głębokiej wiary – Ks. Rafał Burnicki
11.30 Dyskusja – Jak pomagać młodym żyć wiarą
13.00 Przerwa obiadowa
14.00 Warsztaty – do wyboru:
 Znaczenie odkrywania i budowania poczucia własnej wartości w profilaktyce
uzależnień – dr Maria Jankowska (APS)
 Czy dzisiaj warto być silną i zdecydowaną katoliczką (warsztat dla
księżniczek) – mgr Ewelina Chełstowska, mgr Emilia Szota (Portal Urzekająca)
 Dla mężczyzn na zakręcie – o. dr Marek Tomczyk (Instytut Psychologii UKSW)
 Znaczenie dobrej komunikacji pomiędzy dorosłymi a młodymi w profilaktyce
uzależnień – czyli jak pomagać rodzicom i wychowawcom lepiej rozumieć
ludzi młodych – dr Dagmara Musiał (UMCS, Lublin)
 Jak motywować do zmian, by nie popaść w uzależnienia – dr Paweł Kwas
(Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień)
 Profilaktyka dotycząca zachowań agresywnych – Jak komunikować swój żal
bez ranienia innych – mgr Anna Studniczek (Instytut Psychologii UKSW)
 Plan na dzisiaj czy na całe życie – zarządzanie sobą w perspektywie
profilaktyki – mgr Jerzy Mika (Doradca ds. marketingu i edukacji)
 Małżeństwo jest piękną Przygodą – Aldona i Artur Wiśniewscy – Fundacja Tak
dla Rodziny
 Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – mgr Małgorzata Walaszczyk (Poradnia
Rodzinna)
 Profilaktyka FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego – mgr Zofia KończewskaMurdzek, mgr Paweł Murdzek (Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio)
 Dorosłe Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym – profilaktyczne
znaczenie przebaczenia – jak pomóc tym, którzy nie potrafią przebaczyć –
mgr Katarzyna Krawczyk (Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio)
Organizatorzy: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki
Uzależnień WFCH UKSW, Duszpasterstwo Akademickie UKSW
Współorganizatorzy: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Mazowieckie