Odpoczywamy!

Od 11 do 17 lutego trwa przerwa semestralna!

Odpocznijcie i nabierzcie sił, bo w nowym semestrze będzie się działo!

„Idźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco” Mk 6, 31