Nazaret

Wspólnota NazaretWspólnota młodych małżeństw, które pragną opierać swoje życie małżeńskie i rodzinne na Bogu i Jego Woli. Wspólnota powstała we wrześniu 2012 r.  Spotyka się w dwóch grupach, w każdą 2 sb miesiąca od października w szkole Sióstr Nazaretanek ul. Czerniakowska 137.


Na godz. 11.00 zapraszamy osoby z krótszym stażem formacyjnym, na godz. 14.00 – wszystkich – Msza św., na godz. 15.00 – rodziny z dłuższym stażem formacyjnym.Kontakt: wspolnota.nazaret@gmail.com oraz www.nazaret24.pl


Odpowiedzialni:

  • ks. Rafał Burnicki SDB
  • s. Angelina Cieszko CSFN

 


miejsce spotkań: Szkoła Sióstr Nazaretanek ul. Czerniakowska 137

termin spotkań: Raz w miesiącu, w sobotę na godz. 11.00 pierwsza grupa oraz na godz. 15.00 druga grupa.