Tydzień II, dzień czwarty: Oblubienica objawiająca przedwiecznego Ojca

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w łonie Ojca

Dzień czwarty: Oblubienica objawiająca przedwiecznego Ojca

Poświęcenie naszej intymności z Bogiem


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, niech Twoja łaska nam towarzyszy, niech zamieszka w naszych sercach po wyrzuceniu wszystkiego, co je obciąża. Dobroczynny Duchu, światłości człowieka, wyzwól naszą duszę od śmiertelnych ciemności.

Duchu Święty, któremu zawsze podobają się myśli sprawiedliwe, zstąp w Twojej dobroci i obejmij swym namaszczeniem nasze uczucia i doznania.

Duchu, który oczyszczasz wszelkie skazy, oczyść wewnętrzny wzrok człowieka, aby mógł widzieć Ojca Najwyższego, którego oglądać mogą tylko serca czyste.

Ty natchnąłeś proroków do głoszenia chwały Chrystusa przed Jego przyjściem. Ty umocniłeś Apostołów, by głosili całemu światu zwycięstwo Chrystusa.

Kiedy Bóg przez swe Słowo stwarzał gmach nieba, ziemię i morza, Tyś w swej mocy unosił się nad wodami, Tyś je zapłodnił, by udzielały życia. Ty także swym boskim tchnieniem stworzyłeś duchowego człowieka. To Ty, Panie, zjednoczyłeś świat podzielony językami r religiami.

O najlepszy ze wszystkich mistrzów, przyprowadź czcicieli bożków do Boga.

Wysłuchaj naszego błagania, Duchu Święty, albowiem bez Ciebie każda modlitwa jest bezowocna, niegodna dotrzeć do uszu Boga.

To Ty nauczałeś świętych wszechczasów wspomagając ich swym potężnym natchnieniem.

Ty sam uczyniłeś chwalebnym dzień, w którym napełniłeś Apostołów Chrystusa niezrównaną i nieprzeczuwalną dotąd łaską.

(Hubert z Romans)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 18 MARCA 1983

Drogie dzieci! Oto moje pragnienie: podajcie mi wasze ręce, abym mogła prowadzić was jak matka, właściwą drogą do Ojca. Otwórzcie wasze serca i pozwólcie mi do nich wejść. Módlcie się, bo dzięki temu będę mogła was prowadzić. Zaprowadzę was do pokoju i szczęścia.

ROZMYŚLANIE

Związek małżeński nie jest niczym innym jak świętym obrazem Ojca, który rodzi i nosi w sobie Słowo, a przez to we własnej Osobie dokonuje tego, co wyrażają na zewnątrz mąż i jego żona. Jedno przekazuje życie, drugie nosi owoc; w ten sposób wydają wspólnie na świat syna – cel ich związku. Ponieważ Bóg Ojciec rodzi swe Słowo w płodnym dziewictwie, chce sam w swej świętej oblubienicy tę dziewiczą płodność wyrazić i uczynić zewnętrznie widoczną.

(Jean-Jacques Olier)
Przede wszystkim Maryja prowadzi nas do wiary. Do wiary w miłość Boga-Ojca, który nas ustawicznie ogarnia: to nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy nas umiłował. Do wiary w moc Chrystusa objawioną w Odkupieniu. On jest Bogiem-Zbawicielem, przewidzianym przez Izajasza. On jest przeobfitym źródłem życia. On jest Prawdą Bożą i prawdą naszych biednych istnień. On jest drogą Boga i drogą człowieka, tylko tego człowieka, który w pełni odpowiada swojemu powołaniu. Do wiary w Ducha Świętego, którego Maryja przyjęła bez zastrzeżeń, a który nam również został dany. Jesteśmy pewni tej miłości Boga-Trójcy: to właśnie my, otwierając się przez wiarę, będziemy razem z Maryją błogosławieni i z kolei otrzymamy radość i moc miłowania.

(Jan Paweł II, Lourdes, 15 sierpnia 1983)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Oblubienico Ducha, w której Słowo stało się ciałem, w Tobie Ojciec dalej nieustannie rodzi Syna. To rodzenie z miłości jest Jego jedynym działaniem. Ze wzajemnej miłości Ojca i Syna w więzi z Duchem wypływa dzieło stworzenia.

Maryjo, Tobie oddaję i poświęcam wszystko, co we mnie dąży do zjednoczenia z Bogiem: wszystko, co we mnie pragnie zaręczyn i zaślubin z moim Stwórcą i Bogiem. Jedynie w Tobie moje ciało odnajdzie doskonałą niewinność, uzdalniającą do takiej zażyłości. Jedynie w Tobie moja dusza i duch mój staną się tak dziewiczo czyste, że Bóg będzie mógł je przygarnąć. Jedynie w Tobie moje oddanie będzie całkowite, a wtedy mogę bez obawy przyjąć do siebie oblubienicę bez skazy poślubioną oblubieńcowi Ognia. Jedynie w Tobie, krzewie gorejący, nie muszę się obawiać, że mnie spalą pocałunki Jego ust.

ANTYFONA

Maryjo, wozie ognisty, nosiłaś w swoim łonie ogień przykryty popiołem Twego człowieczeństwa. Maryjo, naczynie pokory, w Tobie świeci jasno lampa prawdziwego poznania, dzięki któremu wzniosłaś się wysoko ku górze, ponad samą siebie. Spodobałaś się bardzo Ojcu Przedwiecznemu, przeto ukochał Cię szczególną miłością i pociągnął ku sobie. Światłem i ogniem miłości oraz olejem pokory przyciągnęłaś Go i oto nachyliło się nad Tobą i przyszło do Ciebie bóstwo. A od wielu, wielu wieków Bóg pragnął do nas przyjść, gdyż płonął w Nim ogromny ogień miłości.

(św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej, t. 4, s. 118)

PIEŚŃ: Syr 24, 9-22

Przed wiekami na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.

W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hormonu.

Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu,

Jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan.

Wszystko przepoiłam wonnością, jak cynamon i aspalat pachnący, i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,

Jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku.

Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje – gałęzie chwały i wdzięku.

Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.

Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!

Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie – nad plaster miodu.

Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.

Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień II, dzień trzeci: Królowa wszechświata

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień II, dzień piąty: Niepokalane Poczęcie – to ono ukształtowało Serce Maryi