Tydzień III, dzień czwarty: Współodkupienie

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w sercu Jezusa

Dzień czwarty: Współodkupienie

Oblubieniec krwi - Poświęcenie każdego cierpienia


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa,

Ogniu, którego przyjście jest słowem,

Ogniu, którego cisza jest światłem,

Ogniu, który przepełniasz serca łaską,

Wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie,

Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej.

Wielbimy Ciebie

Ty, który przenikasz głębokości Boga,

Ty, który oświecasz oczy naszych serc,

Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi,

Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Pana,

Wielbimy Ciebie.

(św. Efrem Syryjczyk)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991

Kiedy dotyka was coś trudnego, cierpienie czy choroba, nie mówcie: „O, dlaczego to spadło na mnie, a nie na kogoś innego!” Nie, drogie dzieci, mówcie raczej: „Panie, dziękuję Ci za dar, jakiego mi udzielasz”. Cierpienie bowiem ofiarowane Bogu jest źródłem wielkich łask dla was i dla innych.

Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się powtarzając: „Uzdrów mnie! Uzdrów mnie!”. Nie, drogie dzieci, to nie jest dobra postawa, ponieważ w ten sposób wasze serca nie otwierają się na Boga. Zamykacie je, skupiając się na chorobie i nie jesteście otwarci ani na wolę Boga, ani na łaski, które chce wam dać. Módlcie się raczej w ten sposób: „Panie niech Twoja wola spełni się we mnie”. Bóg udziela wam swych łask jedynie zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które zna lepiej niż wy. Może to być łaska uzdrowienia, łaska nowych sił, łaska światła, radości. Wystarczy otworzyć serca na Boga.

ROZMYŚLANIE

Według św. Efrema wybawienie grzeszników przez Maryję dosięga nawet tych, którzy znajdują się u bram piekła. Bardzo pocieszającą obietnicę w tym względzie dał Pan św. Brygidzie. Ta święta słyszała raz, jak Pan Jezus rozmawiał ze swą Matką i tak do niej mówił: „Matko moja, proś Mnie, o co chcesz, a nie odmówię żadnej Twojej prośbie; i wiedz – dodał – ze przyrzekam wysłuchać tych wszystkich, którzy będą mnie prosić o jakąkolwiek łaskę przez miłość Twoją, chociażby byli grzesznikami, byle tylko chcieli się nawrócić”.

To samo zostało objawione także św. Gertrudzie. I ona słyszała również, jak Odkupiciel nasz mówił do Maryi, że w swej wszechmocy udzielił Jej władzy wyświadczania miłosierdzia wszystkim grzesznikom, którzy się do niej będą zwracać, a może go dopełnić w taki sposób, jaki Jej się podoba.

(św. Alfons Liguort. Uwielbienia Maryi, s. 134)

Maryjo, Maryjo, świątynio Trójcy Świętej! Maryjo, nosicielko ognia! Maryjo, szafarko miłosierdzia! W Tobie dojrzewa Boski owoc, Ty jesteś współodkupicielką ludzkiego rodu, bowiem dajesz ciało Słowu, które przez cierpienie odkupiło świat. Chrystus zbawił nas swoją męką, a Ty, Maryjo – boleścią ciała i ducha.

(św. Katarzyna Sieneńska. Teksty o Matce Bożej, t. 4. s. 118)

Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”, „ ofiarowuje wszystkim ludziom w sposób, który zna tylko Bóg, możliwość dojścia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym”. Jezus powołuje swoich uczniów do „wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go”, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy „szli za Nim Jego śladami” (1 P 2, 21).

Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba.

(Katechizm Kościoła Katolickiego. n. 618)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, stojąca u stóp krzyża, poświęcam Ci każde cierpienie. Wiem, że żadna istota na świecie nie cierpiała, nie cierpi i nie będzie cierpieć tak samo, jak Ty! Cała we łzach, stoisz tam pełna dobroci, nie złamana bólem, ale zbierająca w swym Sercu wszystkie cierpienia tego świata, aby je zjednoczyć

z Sercem Jezusa i uczynić z nich ofiarę, nieustanną Eucharystię.

O Matko, Ciebie przeszywa siedem boleści! O przebite Serce Maryi, gdy Jezus umarł za nas i Jego Serce nie odczuwało już krzyżowych mąk. W Twoim sercu, w Tobie dopełniało się odkupieńcze cierpienie. W tej męce, która będzie trwać do końca świata, Ty jesteś współcierpieniem. Ofiaruję Ci, Matko, wszystkie nie ofiarowane Bogu cierpienia, aby nie zginęły, ale przyczyniły się do odkupienia ciał i dusz. O Maryjo, Pośredniczko i Współodkupicielko przez miłującą wolę Twego Syna!

ANTYFONA

Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią

(Marta Robin)

PIEŚŃ: MAGNIFIKAT (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie na tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Dowolna modlitwa np. Litania, pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM! (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień III, dzień trzeci: Odnalezienie Jezusa w świątyni

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień III, dzień piąty: Samotność Maryi