Tydzień I, dzień drugi: Aby wejść do domu Świętej Rodziny

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w Nazarecie

Dzień drugi: Aby wejść do domu Świętej Rodziny

Poświęcenie naszych zmysłów


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, słodszy niż plaster miodu, słodyczy niewyobrażalna!

Łaknę i pragnę Ciebie nieustannie, bo jakże się Tobą nasycić?

Czy to ja się karmię Tobą? Czy to raczej Ty mnie pochłaniasz?

Nie wiem, bo, w moim wnętrzu, jedno i drugie wydaje się prawdziwe.

Żądasz ode mnie, abym był z Tobą, a to takie trudne,

Bo nie chcę porzucać moich zajęć, aby zasnąć w Twoich ramionach.

Powinienem składać Ci dzięki i cześć oddawać i chwałę, bowiem w tym jest moje życie wieczne.

Odczuwam w sobie niecierpliwość i nie znajduję przyczyny.

Gdybym mógł osiągnąć jedność z Bogiem, trwając jednocześnie w mych działaniach,

Zamilkłaby wszelka moja skarga.

Niechaj Bóg, który zna każdą potrzebę, uczyni ze mną, co zechce.

Oddaję się całkowicie Jego mocy i dzięki temu, we wszelkim cierpieniu pozostaję mocny.

(Jan van Ruysbroeck)

Wierzę w Boga.
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 kwietnia 1993

Dziś wzywam was wszystkich, abyście przebudzili wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dal wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością.

ROZMYŚLANIE

Człowiek, który się w ten sposób dobrowolnie poświęcił i ofiarował Chrystusowi przez Maryję, nie może już rozporządzać wartością żadnego ze swych dobrych uczynków. Wszystkie znoszone cierpienia, myśli, słowa i dobre czyny należą do Maryi, aby tym mogła rozporządzać wedle woli Syna swego, ku Jego większej chwale; zależność ta jednak nie przynosi bynajmniej uszczerbkom obowiązku stanu, w jakim ktoś się znajduje lub w przyszłości mógłby się znajdować.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 124, str. 75)

Trzeba, aby pogłębili oni [chrześcijanie – przyp. red.] w sobie samych i w każdej wspólnocie owo „posłuszeństwo wiary”, którego Maryja jest pierwszym i najbardziej świetlanym wzorem. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne… Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego? Wspominam również wizerunek Dziewicy z wieczernika, modlącej się z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego; czy nie mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary?

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 29-33)

Życie z Maryją przywraca czystość, prostotę i głębię wszystkich zmysłów natury, wyzwalając je z wszelkiego zamieszania. Dziewicza miłość Maryi emanowała z wnętrza na całe Jej ciało i wszystkie przejawy życia, rodzajem intymnej i świetlistej czystości. […] Dziewicza miłość Maryi czerpała z wnętrza wszelkie człowiecze umiejętności i moce, nawet te najgłębsze i najbardziej ukryte; ona je uświęcała, gdy obejmując je od wewnątrz, kierowała na Boga i z Nim jednoczyła. Bóg uświęcił najpierw naturalne ludzkie relacje maleńkiej Maryi z Jej matką Anną, czyniąc z nich jakby sakrament swej miłości. […] Maryja zawsze zachowywała pierwszą miłość dziecka, jego niemowlęcą prostotę i głębię we wszystkich przejawach życiowych, nawet w jedzeniu i piciu. […] Dla Niej pokarm zawierał w sobie tchnienie życia pochodzące bezpośrednio od Boga. Jej miłość odkrywała w pożywieniu zapach Boga, smak Boga złożony tam przez Ducha, jakby ślad miłości Tego, który wszystko stworzył ze względu na człowieka i swe z nim zjednoczenie.

(o. Thomas Philippe OP)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Dziewico Maryjo, z której Jezus wziął ciało, poświęcam Ci wszystkie moje zmysły; spraw, abym odrzuciwszy pospolite przyjemności, doszedł do prawdziwego smakowania rzeczy pięknych i dobrych, które Stwórca dla nas przeznaczył i abym zgodnie z mądrością Boga poznał radość panowania nad tym, co stworzone. Sam Syn człowieczy żyjąc na ziemi jadł i pił, niech więc również wszystkie moje umiejętności służą do wzrostu miłości Bożej.

Maryjo, poświęcam Ci moich pięć zmysłów; oczyść je, aby stały się zdolne radować się prawdziwym życiem i coraz bardziej dostrzegać rzeczywistość dóbr przyszłych.

ANTYFONA

W Nazarecie, Przeczysta, pełna Bożej łaski,

W pracy i biedzie żyłaś pośród swej rodziny,

Nie zdobiły zachwyty, uniesienia, blaski

Dni Twoich szarych, Matko Królewskiej Dzieciny.

Biedakom, których mnóstwo na ziemskim padole,

Otuchę niosło Twoje oblicze anielskie,
Znosiłaś w ciężkim trudzie wspólną z nimi dolę,

By wskazać im wieczyste wybrzeża niebieskie.

(Św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 17)

PSALM 122

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:

„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy

W twoich bramach Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto

Gęsto i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,

Aby zgodnie z prawem Izraela

Wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie

Trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem:

Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują.

Niech pokój panuje w twych murach,

A pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół

Będę wołał: „Pokój z tobą!”

Ze względu na dom Pana, Boga naszego,

Modlę się o dobro dla ciebie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień pierwszy: Wstępowanie do Nazaretu

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień I, dzień trzeci: Ubóstwo w Duchu