Tydzień V, dzień piąty: Maryja Matka Kościoła – ostatni bo 33 dzień rekolekcji

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Trójcy Świętej

Dzień piąty: Maryja Matka Kościoła – ostatni bo 33 dzień rekolekcji

Oddanie Maryi całej naszej istoty


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

WEZWANIE

O Miłości, o Duchu Święty, Ty jesteś niewypowiedzianym pocałunkiem w Trójcy Przenajświętszej, potężną więzią Ojca z Synem….

Jezu mój, pociągnij mnie do siebie tchnieniem Twego Ducha i wchłoń mnie w siebie. Pozwól mi przejść w Twoją Boską istotę, w wieczny pocałunek nieskończonego zjednoczenia i udziel mi łaski, bym mogła Cię widzieć i posiadać oraz radować się Tobą w wiecznej szczęśliwości.

Moje serce trawi wielka za Tobą tęsknota, ogromne pragnienie…. Kiedyż, Umiłowany, będzie mi wreszcie wolno Tobą się radować?….

Przyjdź, wyrwij mnie z tego wygnania. Ukój płomień tęsknoty za poznaniem Ciebie w Tobie samym i za żarliwszym kochaniem…..

Umiłowany mój, Ty znasz tęsknotę mego serca. O Miłości, nie zwlekaj, aby ja wypełnić.

(św. Gertruda)

Wierzę w Boga.
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1993

Dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z was zdecydował się na zmianę życia i aby każdy z was pracował więcej w Kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład, tak aby wasze życie było radosnym świadectwem o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać się nieustannym nawracaniem się. Dzieci, Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z wami i biorę was wszystkich pod swój płaszcz.

ROZMYŚLANIE

Należy dobrze zrozumieć, że niebo stanowi doskonałość całej istoty, tak że Najświętsza Dziewica jest bardziej niż kiedykolwiek conferens omnia verba haec in corde suo (jest tą, która wszystkie te słowa zachowuje w swoim sercu, por. Łk 2, 19. 51), łączyć się z Jej sercem to odpowiadać na całą miłość. Co więcej, obecnie łączność z Sercem Maryi jednoczy nas ze wszystkimi Jej pragnieniami dotyczącymi wszystkich aktualnych potrzeb Kościoła. Nie do nas, maluczkich, należy je określać. Łączmy się z Sercem naszej Matki, tej Matki, która w sobie nosi wszystkie troski, a Ona wprowadzi nas w samo centrum chwały Bożej i aktualnych potrzeb Kościoła świętego.

Zdajmy się więc na tę łączność, nie określając naszego uczestnictwa, lecz spuśćmy się we wszystkim na Jej działanie, które może nas pociągnąć ku tej tajemnicy lub pozwoli
nam się modlić w tej intencji. Prawdę jednak mówiąc, ta łączność w nocy wiary, abstrahując od wszelkich naszych pojęć osobistych i wszelkich pragnień, obejmuje wszystko, co nam pozwoli zrealizować naszą misję miłości tak względem Boga, jak i względem naszych braci. Korzystajmy więc z kontaktu z tą wielką nędzą, aby łączyć się z niezmierzoną modlitwą Maryi w tych i wszystkich intencjach.

Powinniśmy się oddać Maryi, aby sprawiać Jej macierzyńską radość tym, że czynimy dobro, uczestnicząc w tej miłości i w ten sposób dając się porwać miłości Jej Boskiego Syna oraz innych Jej dzieci, naszych braci. Serce Maryi jest ogniskiem miłości. Trzeba tylko, żebyśmy przez wiarę i ufność w nim trwali, a nią się rozpalimy.

(o. Gabriel Jacquier)

Mówi on (Jasnogórski akt oddania – przyp. Red.) o niewoli. Znaczenie słowa „niewola” tak dotkliwie dla nas, Polaków, kryje w sobie podobny paradoks, jak słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, ażeby je zyskać (por. Mt 10, 39).

Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć – czyli nie być wolnym albo raczej być wolnym w sposób dojrzały! Jednakże tego „nie-bycia-wolnym” w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewoli, nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swej wolności, jako jej spełnienie.

(Jan Paweł II, Jasna Góra, 4 czerwca 1979)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Poświęcam się dzisiaj w Komunii Maryi Królowej Pokoju Trójcy Przenajświętszej przez ręce Maryi mojej Matki. Oddaję się i całkowicie poświęcam Jej Niepokalanemu Sercu, aby prowadziła mnie prosto do ludzkiego i Boskiego Serca Jezusa. W duchu zadośćuczynienia i uwielbienia czynię siebie sługą pokornej Służebnicy Pana, aby być całkowicie oddanym Jezusowi przez Nią, z Nią i w Niej; która jest Matką Miłosierdzia. Dlatego decyduję się na czynienie tego, o co moja Królowa i moja Matka prosiła nas w swoich objawieniach: na zachowanie postu, odmawianie różańca, częste przyjmowanie sakramentów i czytanie Pisma Świętego, na małe ofiary i poświęcenie mojego życia, aby przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi.

Amen!

(Brat Efraim)

PIEŚŃ POŚWIĘCENIA

O Maryjo, żyjąca w myśli Ojca,

O Maryjo, żyjąca w Ciele Chrystusa,

O Maryjo, żyjąca we łzach Ducha,

O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie.

O Maryjo, żyjąca w łonie Ojca,

O Maryjo, żyjąca w Sercu Syna,

O Maryjo żyjąca w wylaniu Ducha Świętego,

O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie.

O Maryjo, ukoronowana czułością Ojca,

O Maryjo, ukoronowana przebitymi dłońmi Syna,

O Maryjo, ukoronowana ogniem Przenajświętszego Ducha.

O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie.

ANTYFONA

Bądź pozdrowiona, Pani, Święta, Królowo najświętsza,

Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, stałaś się Kościołem.

Wybrał Cię Ojciec najświętszy z nieba i uświęcił

z najświętszym i umiłowanym Synem i Duchem Pocieszycielem.

W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski, wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Mieszkanie Jego.

Bądź pozdrowiona, Szata Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych,

abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

(św. Franciszek z Asyżu, Teksty o Matce Bożej, t. 5, s. 12)

PSALM 150

Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.

Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie za niezmierzona wielkość Jego.

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie i cytrze.

Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących.

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Dowolna modlitwa – litania, pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM ( x 3 )


 WSTECZ

Tydzień V, dzień czwarty: Maryja Królowa Pokoju

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Dodatek – Modlitwa oddania się Maryi