Tydzień II, dzień pierwszy: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w łonie Ojca

Dzień pierwszy: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją

Poświęcenie korzeni naszego człowieczeństwa


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, zechciej być Mistrzem całego mego serca, by kochało,

Mojego umysłu, by poznawał, mojego języka, by zdobywał dusze;

Moich zmysłów i umiejętności użyj do działania lub cierpienia dla Ciebie;

Także moich dóbr i mego bólu. Niechaj wszystko Tobie służy.
Uczyń z mojego serca świątynię, z mojego języka narzędzie, przykładne i wymowne.

Przez Jezusa i Maryję króluj we mnie z mocą, abym mógł wiecznie chwalić Boga jedynego.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 11 LIPCA 1993

Pragnę, byście przeżywali każdy nowy dzień w miłości i pokoju, abyście stali się nosicielami pokoju i miłości. Ludziom tak bardzo tych łask pokoju i miłości potrzeba. Utracili je, ponieważ się nie modlą. Niech w waszych sercach trwa nieustanna modlitwa; ona was uzdolni do stania się naczyniem dla Boga. Poprzez modlitwę Ojciec wasz ukształtuje z was naczynia według swej woli. W tym celu oddajcie się Mu całkowicie.

ROZMYŚLANIE

Gdy według Bożego zamysłu u boku mężczyzny stanęła kobieta jako podobna mu pomoc, nie stało się to jedynie w celu zrodzenia potomstwa, lecz by współdziałać w wychowaniu dzieci i w roztaczaniu nad nimi opieki przez swą macierzyńskość, delikatność i dobroć oraz przez mądrą troskę.

Kiedy Bóg Ojciec powoływał nas przedwiecznie do życia, według zamysłu swej woli i czystego daru swej łaski udzielonej nam w Chrystusie bez wątpienia przeznaczył nas, abyśmy się stali członkami Jego Syna: stworzył nas już niejako w Synu i przygotował zadania, które winniśmy wypełnić na Jego chwałę. […]

Przeto gdy nadeszła pełnia czasów i powołał do życia swą świętą oblubienicę, zechciał zapewne Ją wtajemniczyć w swoje boskie plany względem każdej poszczególnej duszy.

(Jean-Jacques Ogier)

Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

(Pius IX, Ineffabilis Deus)

Aby być Matką Zbawiciela, „została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami.”

Ona „odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna”. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił ją „wszelkim błogosławieństwem … na wyżynach niebieskich – niebieskich Chrystusie” (Ef 1, 3). Wybrał Ją „z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem”.

Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję „Całą Świętą” (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy orzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”.

Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 490-493)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, żyjąca w myśli Ojca, powiernico Jego zamysłów! Niech Twa macierzyńska opieka przypomina mi, że zostałem stworzony z mądrością i przez miłość, bym mógł z wdzięcznością powiedzieć Ojcu tak nieskończenie dobremu: „Chwalę Cię, Panie, za cud, jakim jestem”.

Maryjo, nawiedź chwilę mojego poczęcia, poświęcam Ci ją. Poświęcam Ci moich ziemskich rodziców, poświęcam Ci ich związek. Poświęcam Ci wszystkie związki na ziemi, aby na obraz Boga człowiek dawał życie z mądrością i przez miłość.

ANTYFONA

O nasz Jezu, nasz drogi Oblubieńcze, Nasz Boże, nasz Bracie,

Przybądź, przybądź narodzić się w nas

Przez Twoją świętą Matkę,

Byśmy mogli przez Ciebie dojść do Ojca Twojego.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

PSALM 127

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże.

Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy.

Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości.

Szczęśliwy człowiek, który nimi napełni swój kołczan.

Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swoimi nieprzyjaciółmi w sadzie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij…

Wezwanie

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień siódmy: Moc Krzyża i śmierć z miłości.

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień II, dzień drugi: Oblubienica Bożych zamysłów