Tydzień I, dzień siódmy: Moc Krzyża i śmierć z miłości.

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w Nazarecie

Dzień siódmy: Moc Krzyża i śmierć z miłości

Poświęcenie serca za świat


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź dawco łask drogich, Przyjdź Światłości sumień.

O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

(Veni, Sancte Spiritus)

Wierzę w Boga

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MARCA 1991

I dziś wzywam was, żebyście żyli męką Chrystusa w modlitwie i w jedności z Nim. Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach. Jestem z wami i towarzyszę wam swoim błogosławieństwem i modlitwami.

ROZMYŚLANIE

Czyż ciało Niepokalanej nie wydało się poniekąd na męczeństwo: krwawe na skutek zewnętrznego działania nieprzyjaciół Boga oraz na męczeństwo miłości, jako nowy rodzaj śmierci z miłości – już nie w słodyczy i spokoju kontemplacji, ale w gwałtowności buchającego żaru zbyt silnego dla ciała, tak że rozrywał serce?

(o. Thomas Philippe OP)

To błogosławieństwo osiąga pełnię swego znaczenia wówczas, kiedy Maryja staje pod Krzyżem swego Syna (por. J 19,25). Sobór stwierdza, że stało się to „ nie bez postanowienia Bożego”: „najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się [na to], aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żerowa z Niej narodzona”. W ten sposób Maryja „utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”: zjednoczenie przez wiarę. Przez tę samą wiarę, przez którą przyjęła objawienie anioła w momencie zwiastowania. […]

Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu.

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 18)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko Chrystusa, cierpiącego Mesjasza! On swoją śmiercią pokonał śmierć; módl się za mną teraz I w godzinę śmierci mojej, aby była śmiercią z miłości, całkowitym wypaleniem się mojego życia, w którym dzień po dniu umierać będę z miłości, dla ratowania świata, odrzucającego życie w miłości.

Maryjo, Ty konałaś z bólu, nie mogąc umrzeć wraz z Twym Synem, przeszyta mieczem boleści!. Poświęcam Ci moje ciało I moje serce, bym w ciele Chrystusa stał się nieustannie umierającym I nieustannie żyjącym sercem, które choć rozdarte, lecz miłością odwzajemniające nienawiść, słodyczą – gorycz, błogosławieństwem – przekleństwo.

ANTYFONA

O Święta Matko, racz wyryć głęboko w moim sercu rany Ukrzyżowanego. Twój Syn był jedną raną, On, który raczył cierpieć za mnie; daj mi udział w Jego cierpieniach. Być z Tobą u stóp krzyża I stanowić z Toba jedność, oto pragnienie mojego serca przepełnionego boleścią.

(z sekwencji na święto Matki Bożej Bolesnej)

PSALM 116

Alleluja!

Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania.

Bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Otchłani, ogarnął mnie strach i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana: „Panie, ratuj moje życie!”

Pan jest łaskawy I sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca: byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan dobro ci wyświadczył.

Uchronił, bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”,

I zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą!”

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia I wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.

Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną I wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.

W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

Oblubienica Ojca

Ponieważ Bóg Ojciec, który sam jedynie może posłać i podarować osobę swego Syna i przekazać ją ludzkości, chce, aby w tajemnicy Wcielenia Maryja była Jego prawdziwą i jedyną Oblubienicą, dlatego przeznacza Ją, wystała się wraz z Nim początkiem doczesnego zrodzenia Słowa i aby wraz z Nim uczyniła we Wcieleniu to, co On sam czyni w wieczności.

(Jean-Jacques Ogier)

O Dziewico Maryjo, odtąd dzieląc rodzicielstwo z Ojcem Przedwiecznym, masz niepodzielnie za Syna tego, którego Ojcem jest sam Bóg. Mówię niepodzielnie, jako że Duch Święty, będąc, tak jak Syn i Ojciec, Bogiem, nie posiada przymiotu ojcostwa względem Tego, który uważa Cię za Matkę i jako swą Matkę Ciebie czci, o święta Dziewico, o uświęcona Matko, Oblubienico Ojca, Córko i Służebnico, a nade wszystko Matko Boga! Jako pokorna, niezgłębiona w swej tajemnicy Matka poczętego w Tobie Jezusa, przez Jego pierwsze, wewnętrzne narodziny, Ty posiadasz Jego, a On posiada Ciebie. Powiedziałbym więcej, na ziemi Ty jedynie jesteś posiadana przez Jezusa i Ty jedynie Jezusa posiadasz. Ty jesteś tą jedyną, która posiadła miłość Ojca, skarb Ducha, tajemnicę nieba.

(P. Berulle)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień szósty: Miłość Miłosierna

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień II, dzień pierwszy: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją