Tydzień III, dzień siódmy: Serce Maryi przygotowuje królestwo Serca Jezusowego

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w sercu Jezusa

Dzień siódmy: Serce Maryi przygotowuje królestwo Serca Jezusowego

Poświęcenie miłości do świata


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

WEZWANIE

O Jezu, cichy i pokorny, Ty nas obdarzyłeś swym Sercem Ukoronowanym cierniem naszych grzechów.

Ty wciąż za nami prosisz, abyśmy nie zginęli. Jezu, pamiętaj o nas, kiedy upadamy.

Przez Twoje Boskie Serce pomóż nam miłować się wzajemnie. Niech się już skończy nienawiść.

O, ukaż nam Twoją miłość. Kochamy cię wszyscy i prosimy: chroń nas!

Otaczaj sercem dobrego Pasterza i przyjdź do każdego naszego serca! Pukaj do każdych drzwi!

Okaż nam cierpliwość. Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie bo nie pojęliśmy Twej woli.

Nie przestawaj pukać do naszych serc, niech się otworzą dla Ciebie, choćby na chwilę,

Gdy rozważamy Twoją mękę. Amen.

(słowa wewnętrzne dane Jelenie 28 listopada 1983)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 WRZEŚNIA 1991

Dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń, gdyż szatan teraz jak nigdy dotąd chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie, aby moje Niepokalane Serce zapanowało w świecie grzechu. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy i ofiary składali w moich intencjach, abym je mogła przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach, módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie.

ROZMYŚLANIE

Chrystus powiedział na krzyżu: „Niewiasto, oto syn Twój”. Tym słowem w nowy sposób otworzył Serce swej Matki. Niedługo potem włócznia rzymskiego żołnierza przebiła bok Ukrzyżowanego. To przebite Serce stało się znakiem odkupienia dokonanego przez śmierć Baranka Bożego. Niepokalane Serce Maryi, otwarte słowem: „Niewiasto, oto syn Twój”, spotyka się duchowo z Sercem Syna, przebitym włócznią żołnierza. Serce Maryi zostało otwarte tą samą miłością do człowieka i do świata, jaką Chrystus umiłował człowieka i świat, wydając zań samego siebie, aż do otwarcia własnego Serca włócznią żołnierza.

(Jan Paweł II, Portugalia, 13 maja 1983)

Pamiętajmy, że obok czci najgodniejszego Serca Jezusa, Pana nieba i ziemi, króluje również godne czci Serce Maryi, Pani wszystkich serc stworzonych do miłowania Boga, Serce Królowej aniołów i Matki Króla królów.

(św. Jan Eudes)

Podobnie jak Jezus Chrystus jest Królem nieba i ziemi, zarówno na prawach przyrodzonego władcy, jak i na prawach zdobywcy, tak Maryja jest Królową nieba i ziemi przez łaskę. Otóż królestwo Jezusa Chrystusa rozciąga się głównie w sercu i wnętrzu człowieka, według słów Pisma świętego: „Królestwo Boże w was jest” (Łk 17,21);

Również, więc i królestwo Najświętszej Panny znajduje swe siedlisko we wnętrzu człowieka, czyli w jego duszy. Dzięki temu bywa Ona wraz z Synem swoim uwielbiona przez dusze więcej niźli przez cuda stworzenia. Możemy, więc Ją zwać ze wszystkimi świętymi Królową serc.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 8, s. 37)

Chrystus, będąc Królem i Panem, sprawił, że Matka, która Go zrodziła, jest uznawana za prawdziwą Królową i Panią.

(św. Atanazy, Kazanie o Bł. Dziewicy Maryi)

Maryja, Królowa Serca, Królowa Serca naszego Boga, Królowa naszych serc. Będąc Matką Kościoła, jest też jego Sercem. Przecież Matka jest „tylko” sercem. Nie wolno tego „tylko” brać w wąskim znaczeniu, gdyż w Matce wszystko drży w rytm serca, w niepodzielnym darze. (Brat Efraim)

Z woli Ojca stałem się, Ja, Syn Boży, człowiekiem z Maryi Dziewicy, której serce biło jak Serce Moje. I mogę powiedzieć, że Moja Matka i Ja ratowaliśmy człowieka jakby jednym Sercem; Ja, gdyż cierpiałem w Mym Sercu i ciele, Ona – bólem serca i bólem miłości.

(św. Brygida, Objawienia)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, miłość zakrywa mnóstwo grzechów! Niech więc Twoja nieskończona macierzyńska miłość do dzieci, które dał Ci Ojciec, dotknie korzeni naszego grzesznego bytu. Ty jesteś źródłem radości, bo nieskalana grzechem ani osłabiona jego skutkami. Ty jedna możesz nas oddać całkowicie we władzę miłości, owemu miłosnemu spotkaniu w Twoim „zamkniętym” ogrodzie. Niechaj przez nasze zjednoczenie z Twym Sercem przyjdzie królestwo miłości cichego i pokornego Serca Jezusa; i niech już zapanuje Twoje Królestwo miłowania przez wzajemne zjednoczenie serc ludzkich.

Maryjo, Królowo serc naszych, o Pani nasza, króluj nad naszymi sercami. Poświęcam Ci to wszystko, co na świecie zdolne jest do miłości, choćby jak kropelka, malutkiej. Zechciej ją zmienić w ogród rozkoszy, unicestwiający na zawsze gorycz, jaką było przesycone Serce Twojego Syna.

ANTYFONA

O ludzkie Serce Chrystusa, w którym wiecznie otwiera się Serce Ojca.

O bezbrzeżne cierpienie nieskończonej Miłości! W nim jednoczy się Serce Maryi z Sercem Syna.

Tam, w milczeniu Ducha, obejmuje się w uścisku człowieczeństwo i Bóstwo,

Aby trwać na wieki w rozkoszy i radości.

O jedyne Serce, jednoczące zranionych z tymi, którzy ranią!

PSALM 63

Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

„Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera”.

Dowolna modlitwa np. Litania, pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM! (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień III, dzień szósty: Zaślubiny ze słowem w podwójnym przeszyciu mieczem

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień pierwszy: Zwiastowanie