Tydzień I, dzień szósty: Miłość Miłosierna

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w Nazarecie

Dzień szósty: Miłość Miłosierna

Poświęcenie związków uczuciowych i duchowych


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Przybądź, Ojcze Światłości,

Przybądź, Boże Miłości Miłosiernej,

Ukształtuj we mnie modlitwę,

Ukaż mi prawdę,

Spuść do mojej duszy

Płonącą iskrę Twego ognia,

Aby ją przeniknęła swym żarem

I napełniła Bogiem.

Przybądź, Duchu Święty, który czynisz z ludzi

Męczenników, wyznawców, apostołów, proroków,

Wszelkich bohaterów, wielkie serca.

Jedynie Twemu prowadzeniu

Poddał się mój Zbawiciel.

Abym zatem mógł go naśladować,

Prowadź mnie tak jak Jego.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1987

Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce jezusowi, a ja daruję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczególnej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj poważnie was wzywam do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię.

ROZMYŚLANIE

Oto na chwilę zwracam się ku Tobie, najmilszy Jezu mój, aby poskarżyć się miłośnie przed Twym Boskim Majestatem na to, ze większość chrześcijan, nawet najbardziej uczonych, nie podejmuje łączności nierozerwalnej, istniejącej pomiędzy Tobą a Twą Najświętszą Matką. Tyś, Panie, zawsze z Maryją, a Maryja z Tobą; i bez Ciebie być nie może, inaczej przestałaby być tym, czym jest. Jest Ona do tego stopnia przemieniona w Ciebie przez łaskę, iż już nie Ona żyje, nie Ona jest, jedynie Ty jeden, o mój Jezu, który żyjesz i królujesz w Niej, doskonalej aniżeli we wszystkich aniołach i błogosławionych. Ach, gdyby znano chwałę i miłość, jakie odbierasz w tej istocie cudownej, zaprawdę, inne o Tobie i o Niej miano by wyobrażenie. Maryja jest tak dogłębnie z Tobą zjednoczona, iż łatwiej oddzielić by można światło od słońca i ciepło od ognia, nie waham się więc rzec, iż raczej dałoby się odłączyć od Ciebie wszystkich aniołów i świętych, aniżeli błogosławioną Maryję, albowiem płomienniej Cię miłuje i doskonalej sławi, niż wszystkie inne stworzenia społem.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 63, s. 41)

O Serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią! O Serce Maryi żyjącej w Jezusie i przez Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy! Niechaj złączy każde z naszych serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób Boskich.

(P. Berulle)

W ciągu lat ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim, życie Maryi jest również „ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3) przez wiarę. Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień, obcuje z niewypowiedziana tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem, z tajemnicą, która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym Przymierzu. Od chwili zwiastowania Dziewica-Matka została wprowadzona w całkowitą „nowość” samoobjawienia się Boga i stała się świadomą tajemnicy. Jest Ona pierwszą z tych „prostaczków”, o których Jezus powie: „Ojcze… zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25).

(Jan Paweł II, Redemptoris mater, n. 17)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Serce Maryi, w którym biło Serce Boga, Ty dałaś Józefowi pełnię doskonałego szczęścia czystych serc. Przez Twoje Serce, Twoje łono, Twoje ręce, mógł on zobaczyć Boga, dotykać Go, okrywać pocałunkami i być przez Niego kochanym najczulszą z miłości, najbardziej ludzką i najbardziej boską.

O Maryjo, której Niepokalane Serce oglądało Ojca przedwiecznego, Ty, która udzieliłaś Józefowi daru prawdziwego ojcostwa i by mógł je pełnić, dałaś mu Syna.

Małżonko Józefa, Matko Boga, poświęcam Ci moje serce i wszystkie jego poruszenia; poświęcam Ci wszystkie moje ludzkie związki uczuciowe i duchowe, abyś zechciała je uświęcić, dzieląc ze mną przywilej mający źródło w Twoim niepokalanym poczęciu.

ANTYFONA

O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w słudze Twoim.

O Jezu, żyjący w Maryi, zwalcz wszelką wrogą moc.

O Jezu, Ty żyjesz w Maryi, w Twoim Duchu na chwałę Ojca

(Jean-Jacques Ogier).

PIEŚŃ

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,

Stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym tez miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice,

I posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,

A miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wydał na spalenie,

Lecz nie miał miłości, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest i łaskawa, miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, nie unosi się pychą;

Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli z prawdy.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień piąty: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień I, dzień siódmy: Moc Krzyża i śmierć z miłości.