Tydzień III, dzień szósty: Zaślubiny ze słowem w podwójnym przeszyciu mieczem

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w sercu Jezusa

Dzień szósty: Zaślubiny ze słowem w podwójnym przeszyciu mieczem

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, rozpal mnie, Duchu Boga pochłoń mnie,

Duchu Święty, rozpal mnie, Na drogę prawdy wprowadź mnie.

Duchu Święty, oczyść mnie, Ogniu miłości wypal mnie,

Duchu Święty, oczyść mnie, W Jezusie racz zaślubić mnie.

Duchu Święty, umocnij mnie, Miłości Boga, uzdrów mnie,

Duchu Święty, umocnij mnie, Duchu, odnów mnie.

Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Jezusa, napełnij mnie,

Duchu Święty, natchnij mnie, i szczęściem wiecznym obdarz mnie.

(bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Arabka)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1991

I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez moją obecność i poprzez orędzia, które wam daję. Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli pojąć niezmierną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa.

Jestem z wami i kocham was niezmierną miłością Jezusa. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebne mi są wasze modlitwy.

ROZMYŚLANIE

Zanurzenie chrzcielne jest pogrzebaniem z Jezusem, a grobem mistycznym – Serce Maryi.

Tam rzeczywiście umieramy całkowicie dla nas samych, gdyż wyrzekamy się wszelkiego własnego działania, nawet najpiękniejszego, aby zagubić siebie w Maryi, która sama w nas zacznie działać, żyć i kochać. Zechciejmy pojąć, że tam dokonuje się wyrzeczenie się zła, którego żąda od nas Bóg, abyśmy w

naszej Matce mogli zrodzić się na nowo. Odrodzenie jest całkowitym odnowieniem, wymagającym wyrzeczenia się wszystkiego, czym jesteśmy; jest ową nocą, o której mówi św. Jan od Krzyża, nocą dziecka zamkniętego w łonie matki. Wydać się tak Maryi w wierze, to stać się uczestnikiem tajemnicy wielkiej świętości. „Umarliśmy i życie nasze ukryte jest z Jezusem w Maryi…”

Oto czułość Boga: aby nam tę śmierć ułatwić, pogrzebał nas w Sercu Maryi.

(o. Gabriel Jacquier)

To nam wyjaśnia, dlaczego nasze serce takim żarem płonie w tej miłości; także, dlaczego – szczególnie w święta Maryi – czuje się w sercu niemal ustawicznie jakieś boskie ciepło, zupełnie różne od ciepła naturalnego. […] Skutkiem tego w Niej się z miłości gubię, w Niej zatapiam i ono mnie jakby trawi.

(s. Marie de Sainte Therese)

Miłość Chrystusa jest strzałą, którą wybieram. Ta strzała nie tylko duszę Maryi przeszyła, ale przeszywała ją stopniowo na wylot, aby nie było w Jej dziewiczym Sercu niczego poza miłością; aby mogła miłować całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, zawsze pełna łaski. Przeszywała ją zapewne również dlatego, by i nas dosięgnąć, abyśmy wszyscy mieli udział w tej pełni, a Maryja, by została Matką Miłości; Matką tej Miłości, której Ojciec jest Bogiem; Bogiem, który jest miłością.

(św. Bernard)

Już przez chrzest, bierzmowanie, sakramenty pojednania, Eucharystię oraz przez wiele innych gestów wspólnotowych Kościoła Chrystus przyszedł do nas, bez zasługi z naszej strony, czasem tak, że Go nawet nie poznaliśmy. Niech więc Maryja nam dopomoże przyjąć prostym sercem zwiastowanie miłości Bożej i w nią uwierzyć wbrew wątpliwościom, jakie społeczeństwo i nasz własny umysł sączą do naszego serca! Nie lękajmy się! A jeśli trudności będą trwały, będziemy się modlić, aby postępować w wierze pomimo nim, a raczej dzięki nim, albowiem tutaj próbuje się nasza ufność, nasza wierność. Naszą wiarę będziemy podsycać pogłębionym studium słowa Bożego i nieprzerwanym rozważaniem Kościoła, żyjącej Tradycji. Będziemy się również starać czynić prawdę w naszym życiu, aby dojść do światła. Obyśmy mogli mieć przejrzystą i mocną wiarę Bernadetty! Od zarania swych piętnastu lat, będąc pewna orędzia przekazanego przez Maryję, miała odwagę, by stawić czoła podejrzeniom świata dorosłego, by być wierną temu, co otrzymała i by dać o nim świadectwo.

(Jan Paweł II, Lourdes, 1983)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Matko, Bóg odnowił dla Ciebie wszystkie prawa stworzenia, ponieważ jesteś Matką Boga i nosisz w swym łonie Tego, którego nic nie moglo w sobie pomieścić. Od Jego poczęcia krzyż wpisany jest w Twe łono i poprzez gody krwi. Boskość zaślubia człowieczeństwo. W Tobie jednają się przeciwieństwa: ogień nieskończenie palący, z którego wyszedł świat, zstąpił na wody macierzyństwa. O Maryjo, która po porodzie zachowałaś dziewictwo, jesteś niezmiennym znakiem, że Bóstwo może poślubić ludzkie ciało. Poświęcam Ci to, co w świecie jest dojrzałe do małżeństwa i co cierpi na brak takiego związku. Poświęcam Ci moją istotę, aby była miejscem, w którym odnawia się tajemnica godów krwi, wody i ognia. Twój Oblubieniec jest Twoim Stwórcą; On Twoim Synem i Oblubieńcem na wieki.

ANTYFONA

Maryjo, najsłodsza moja miłości, Ty jesteś księgą, w której zapisane jest Słowo dające nam naukę życia. Ty jesteś stołem, na którym zostaje nam podana owa nauka. Widzę Słowo w momencie, gdy zostało w Ciebie wpisane. Widzę ten krzyż pragnienia Syna Bożego, bowiem już w chwili poczęcia zostało Mu wszczepione pragnienie śmierci za zbawienie człowieka, którego ciało przyjął.

(św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej, t. 4, s. 120-121)

PIEŚŃ: Ap 19, 1-2. 5. 6-7

Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, bo wyroki Jego są prawdziwe i sprawiedliwe.

Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, wielcy i mali.

Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.

Alleluja Bo nadeszły gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła. Alleluja

Dowolna modlitwa np. Litania, pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM! (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień III, dzień piąty: Samotność Maryi

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień III, dzień siódmy: Serce Maryi przygotowuje królestwo Serca Jezusowego