Tydzień IV, dzień drugi: Pielgrzymka wiary

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień drugi: Pielgrzymka wiary

Uświęcenie cnót teologicznych


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Powiedz, Duchu Święty, aby wytrysło z mojego serca źródło kryniczne, którego czysta, uzdrawiająca woda

Uratuje największego grzesznika, beznadziejnie choremu otworzy oczy, aby go uleczyć;

Ta woda wraca przecież do Boskiego praźródła, i obmywa w ten sposób najbardziej winnego.

Gorzej ze mną niż z Marią Magdaleną, niż z Łazarzem w grobie i z Samarytanką.

Pragnę tej wody i o nią błagam, wiem, jak kosztownym jest darem.

Im większa Twa łaskawość, jaką okażesz, tym pełniejsza blasku Twoja wspaniałość.

Jestem tylko chwiejącą się trzciną, przyjdź, wesprzyj bezsilnego.

Połóż kres mojej chwiejności, jestem bardziej niestały niż wiatr.

I ślepy od urodzenia – ulecz mnie z mej ciemnoty.

(Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 2 LUTEGO 1990

Jestem z wami od dziesięciu lat, i od dziesięciu lat chcę was przekonać, że Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Pragnę wam wskazać drogę do życia wiecznego, dopomóc w pogłębianiu waszej wiary. Weźcie różaniec, zgromadźcie wokół siebie wasze dzieci i całą rodzinę. Taka jest droga do zbawienia. Dawajcie dzieciom dobry przykład; bądźcie wzorem dla tych, którzy nie wierzą. Nie osiągniecie szczęścia na ziemi ani w niebie, jeśli wasze serca nie staną się czyste i pokorne i nie zachowacie Bożych przykazań. […] Przychodzę prosić was o pomoc: połączcie się ze mną w modlitwie za niewierzących. Tak mało mnie wspomagacie. Tak mało w was gotowości do miłosierdzia i miłości dla waszych bliskich. Przecież Bóg obdarzył was miłością i pokazał, jak przebaczać innym i ich miłować. Pojednajcie się i oczyśćcie wasze dusze. Weźcie różaniec i odmawiajcie go. Znoście cierpliwie wszystkie wasze cierpienia. Pamiętajcie, że i Jezus cierpliwie za was poddał się męce. Pozwólcie mi być dla was Matką, prowadzić was do Boga i do życia wiecznego. Niewierzącym nie narzucajcie swej wiary. Świadczcie o niej przykładem i módlcie się za nich. Dzieci moje, módlcie się!.

ROZMYŚLANIE

Słowa Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” odnoszą się nie tylko do tego szczegółowego momentu, jakim było zwiastowanie. Jeśli chodzi o wiarę Maryi oczekującej Chrystusa, zwiastowanie jest z pewnością momentem przełomowym, ale zarazem jest także punktem wyjścia, od którego zaczyna się całe „itinerarium ku Bogu”; cała Jej droga wiary. Na tej zaś drodze w sposób niezwykły, zaiste heroiczny – owszem, z coraz większym heroizmem wiary – będzie się urzeczywistniać owo „posłuszeństwo”, które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. A to „posłuszeństwo wiary” ze strony Maryi w ciągu całej drogi posiadać będzie zadziwiające podobieństwo do wiary Abrahama. […]. Uwierzyć – to znaczy „powierzyć siebie” samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. Rz 11, 33). Maryja, która z odwiecznej woli Najwyższego znalazła się, rzecz można, w samym centrum owych „niezgłębionych dróg” oraz „niezbadanych wyroków” Boga, kształtuje się w ciemności wiary, przyjmując całkowicie i z sercem otwartym to wszystko, co było przewidziane w planie Bożym.

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, p. 14)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, Ty sama widziałaś Boga , nosiłaś Go w swym łonie, dotykałaś Go i kosztowałaś Słowa życia. Ty sama martwego Boga-człowieka trzymałaś w ramionach, sama niosłaś w sobie wiarę całego świata w tej strasznej nocy, w której Twój Syn wstąpił do otchłani. Matko wszystkich nocy wiary, poświęcam się Twemu Sercu, które tak mocno wierzyło, jak bardzo kochało. Zechciej powtórzyć w mym sercu i zachować wszystkie Twe słowa i obietnice, abyśmy mogli doświadczyć przez wiarę tego, czego nie widzą oczy ciała: Twoją wśród nas obecność, przyjście Twego Syna w chwale i odnowienie wszystkich rzeczy.

Podobnie jak Ty jedna jedyna skupiałaś w sobie wiarę całego świata w obietnice Pisma i w słowa anioła, pozwól mi wierzyć za tych wszystkich, którzy nie uwierzyli Twemu posłannictwu w tych ostatnich czasach.

Poświęcam się Tobie w Twojej wierze, w Twojej nadziei i miłości oraz w tych wszystkich cnotach, jakie Duch Święty złożył w Tobie już przy Twoim poczęciu.

ANTYFONA

Maryja rzekła: Idźcie napić się ze źródła i obmyjcie się.

Maryja mówi do nas: Idźcie napić się ze źródła i obmyjcie się.

PIEŚŃ: Kantyk Anny (Sm 2, 1-10)

Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta.

Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, poza Tobą bowiem nie ma nikogo, prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.

Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,

Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym i On ocenia uczynki.

Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi.

Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają.

Niepłodna rodzi siedmioro, siedmioro matka wielu dzieci usycha.

Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.

Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa.

Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza,

By go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały.

Fundamenty ziemi należą do Pana i na nich świat On położył.

On strzeże kroków swoich wiernych, grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, bo nie własną siłą człowiek zwycięża.

Pan w niwecz opornych obraca i przeciw nim grzmi na niebiosach.

Pan sądzi krańce ziemi, króla obdarza potęgą i wywyższa moc swego pomazańca.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień pierwszy: Zwiastowanie

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień trzeci: Maryja łonem nowych narodzin z Ducha