Tydzień IV, dzień piąty: Powszechne pośrednictwo

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień piąty: Powszechne pośrednictwo

Powierzenie się pośrednictwu Maryi


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, który w dniu Pięćdziesiątnicy stąpiłeś na Apostołów, napełniając ich serca łaską, miłością i mądrością; błagam Cię w imię Twej hojności i nieskończonego miłosierdzia, zstąp również do mej duszy z Twoją łaską i pozwól jej zakosztować niewypowiedzianej słodyczy Twej miłości.

„Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich. Przyjdź, Dawco łask drogich. Przyjdź, Światłości sumień!”

Nasz jedyny Pocieszycielu, umiłowany Oblubieńcze dusz, pokoju i radości nasza, przyjdź! Przyjdź, który gładzisz grzechy świata i leczysz nasze choroby! Przyjdź, mocy silnych, podporo słabych, nauczycielu ubogich, postrachu pysznych. Przyjdź, chwało żyjących, nadziejo i zbawienie umarłych. Przyjdź, o mój Boże, i napełnij me serce skarbami Twej łaski i Twoich zmiłowań!

Udziel mi daru mądrości i upój Twoją miłością; daru rozumu, który mnie oświeci światłem z wysoka; dary rady, abym się nigdy nie oddalił od Twoich przykazań; daru mocy i męstwa w walce; daru wiedzy w poznawaniu Twych świętych prawd; daru pobożności, aby moje serce otwarło się na działanie Twojej łaski; daru bojaźni Bożej, aby moja dusza ze czcią poddała się Twoim wyrokom.

O, czuły Miłośniku dusz czystych i niewinnych! Racz rozgrzać w moim sercu i rozpalić je najmilszym, kosztownym płomieniem Twojej miłości, aby płonąc wznosiło się ku Tobie, jedyny celu mego życia i przepastna skarbnico wszelkiego dobra, O, czuły Miłośniku dusz czystych i niewinnych, Ty znasz moją bezgraniczną słabość! Wyciągnij nade mną swą dłoń miłosierną, i wyprowadź mnie ze mnie samego, i zanurz całkowicie w sobie. Zburz, zniszcz we mnie i zabierz wszystko, czyń, co chcesz, abym mógł się Tobie podobać. Niech życie moje będzie godną Ciebie ofiarą, całkowitą żerową miłości. Któż mi tej łaski udzieli? Zwróć się ku Twemu biednemu stworzeniu, które dniem i nocą wzdycha do Ciebie. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy stanę przed Jego obliczem, pełnym łask wszelakich? Kiedy przyjdę do przybytku Pana, do domu mego Boga? Kiedy nasycę się chwałą Twej bliskości? Kiedy będę wyzwolony od ataków pokus? Kiedy przezwyciężę mur tej nędznej śmiertelności?

Ognisko wiecznej szczęśliwości, pozwól mi wrócić tam, skąd wyszedłem, poznać Cię tak, jak Ty mnie poznajesz i tak Cię ukochać, jak Ty mnie miłujesz.

Abym mógł na wieki Z Twymi wybranymi oglądać Twe oblicze. Amen.

(Ludwik z Granady)

Wierzę w Boga

Dziesiątek różańca świętego w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 KWIETNIA 1991

Dzisiaj wzywam was, aby wasza modlitwa stała się modlitwą sercem. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż w niej odkryjecie Boga. Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami.

ROZMYŚLANIE

Matko miłosierdzia, oto u Twoich stóp Księżyc, to jest Kościół, Kościół imię czułości Twego przeczystego Serca prosi Ciebie usilnie jako swą pośredniczkę o wstawiennictwo przed Słońcem sprawiedliwości. Spraw, aby w Twym świetle widział Światło i za Twą przyczyną stał się godny łask tego Słońca Boskiego, które umiłowało Cię ponad wszystko i uczyniło całą piękną, przywdzianą w płaszcz wspaniałości i ukoronowało.

(św. Bernard)
Maryja, nie tyle dla siebie otrzymała pełnię łask, ile dla nas: Bóg Ja wybrał, aby wszędzie i we wszystkim była naszą opatrznością.Jest wolą Bożą, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.

(św. Bernard)

Czy nie Jej zwiastowano, że Duch Święty na Nią zstąpi? I dla jakiego by innego powodu, jeśli nie po to, aby Ją posiąść i napełnić, i aby ten Boży Duch w Maryi – gdzie już przecież w całej pełni przebywał stając się w Niej nadmiarem – mógł przelewać się na nas?….

Panie, Maryja jest naszą pośredniczką; przez Nią otrzymaliśmy Twoje zmiłowanie, przez Nią otrzymujemy Pana Jezusa w naszych rodzinach.

(św. Bernard)
Macierzyńskie pośrednictwo Służebnicy Pańskiej zyskało uniwersalny wymiar wraz z odkupieńczą śmiercią Jej Syna, ponieważ dzieło Odkupienia ogarnia wszystkich ludzi. Tak więc w ten szczególny sposób objawiła się skuteczność owego jedynego i uniwersalnego pośrednictwa Chrystusa „pomiędzy Bogiem a ludźmi”. Współdziałanie Maryi w swoim „podporządkowanym” charakterze uczestniczy w powszechności pośrednictwa Odkupiciela – jedynego pośrednika. […]

Poprzez swoje pośrednictwo „podporządkowane” pośrednictwu samego Odkupiciela, Maryja przyczynia się w sposób szczególny do łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi z eschatologiczną rzeczywistością Świętych obcowania, Ona sama bowiem jest już „wzięta do nieba”.

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, p. 40 I 41)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, w momencie gdy boska sprawiedliwość została całkowicie przejednana największą, jaka istnieje, matczyną miłością, Bóg powierzył Tobie cały porządek swego miłosierdzia; jedyny Pośrednik zechciał Ciebie obrać za najwyższą rozdawczynię wszelkich łask, aby Jego Mistyczne Ciało żyło z miłości Oblubieńca do Jego Oblubienicy.

Poświęcam się Tobie, Maryjo, niech moje serce i moje myśli staną się całkowicie przejrzyste dla Twego pośrednictwa i od Ciebie otrzymują pełnię Boga, jak Ty w pełni jesteś Jego. Niech wszystko we mnie Ciebie głosi, Ciebie wysławia i opiewa piękność Twoją i Boga, który uczynił Cię tak cudownie piękną.

ANTYFONA

O, Maryjo, Ty rozświetlasz naszą noc. Kto idzie za Tobą, nie chodzi w ciemności, ale ma Światło życia.

(św. Bernard)

PIEŚŃ: Jdt 13, 18-20

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,

i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził,

abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół.

Twoja ufność nie zetrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga.

Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra,

bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień czwarty: Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień szósty: Oto Matka twoja