Tydzień IV, dzień szósty: Oto Matka twoja

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień szósty: Oto Matka twoja

Weź Maryję do siebie, a Ona też do siebie cię weźmie
Poświęć Jej nade wszystko to, czego jeszcze Jej nie poświęciłeś


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Ten, który przez proroków przemawiał, obwieścił Prawo grzesznej ludzkości,

Doradca i Pocieszyciel, Bóg prawdziwy dziś się objawił sługom i świadkom boskiego Słowa.

Jego pieczęć i odbicie Boga żywego w ogniu zstępuje Duch na Apostołów.

Daje się poznać w darze języków, On jest tą mocą, która z Ojca wychodzi.

O Królu królów, Jedyny z Jedynego, o Boskie Słowo, które wciąż rodzi Ojciec niezrodzony,

W Twej miłości Duch Twój wszechmogący nawiedził w blasku Twoich Apostołów.

Tyś odnowiło, o Słowo Boga, naszą śmiertelnie zranioną naturę, Ty nas zanurzasz w zdroju,

Co wytryska z Twego przebitego boku bez zmazy, znacząc nas pieczęcią żarliwości Ducha.

(modlitwa Kościoła wschodniego)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca świętego i intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1992

Dziś wzywam was, żebyście jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga przez modlitwę. Tylko w ten sposób będę mogła wam pomóc i obronić was przed każdą napaścią szatana. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Boga. Potrzebne mi są wasze modlitwy i wasze „tak’. Łatwo gubicie się w materialnych i ludzkich rzeczach, a zapominacie, że Bóg jest waszym największym Przyjacielem. Dlatego, moje drogie dzieci, zbliżcie się do Boga, aby was obronił i chronił przed każdym złem.

ROZMYŚLANIE

Pierwszy przyjął Maryję Jan, choć, oczywiście, pierwszym całkowicie Ją przyjmującym jest sam Bóg. Do nas zaś i do naszego działania, należy wziąć Maryję do siebie świętym gwałtem, na który chciałbym was uwrażliwić, a przed którym Ona nigdy się nie broni. „Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11, 12). […]

Maryja mówi nam: „Weź mnie do siebie, nie wziąłeś mnie jeszcze dostatecznie. Weź mnie, jak to często mi obiecywałeś. Dotrzymaj słowa. Przyrzekłeś mi przecież nie tylko całkowicie do mnie należeć, ale w taki sposób wziąć mnie do siebie, abym i Ja całkowicie należała do ciebie. Powtarzałeś mi słowa mające to jedno znaczenie. Więc weź mnie teraz do siebie – jak obiecałeś! Nie zawstydzaj mnie w moim oczekiwaniu; tak długo już czekam, tak długo wyglądam tej godziny, tego momentu, w którym mnie weźmiesz do siebie i wprowadzisz w całe swoje wnętrze!”

Jan w pełni i całkowicie odpowiedział na to oczekiwanie Maryi u stóp Krzyża.

(o. Dehau)

Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogurodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin – podobnie jak apostoł Jan – „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie „ja”: „wziął Ją do siebie”. Stara się on w ten sposób wejść w zbawczy zasięg tej „macierzyńskiej miłości”, poprzez którą Matka Odkupiciela „opiekuje się braćmi swego Syna” i „współdziała w ich rodzeniu i wychowaniu” wedle tej miary daru, jaka każdemu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak też realizuje się owo macierzyństwo wedle Ducha, jakie stało się udziałem Maryi pod Krzyżem i w wieczerniku.

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 45)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, weź wszystko, czego Ci jeszcze nie poświęciłem i czego dotąd nie umiałem oddać. Błagam, przyjmij to, o moja Matko, moja Najpiękniejsza, Gołąbko moja i Przyjaciółko. Dotknij, oczyść i zabierz całkowicie to, co we mnie do Ciebie nie należy, a ja tego dotąd nie wiedziałem. Przeniknij wnętrze całej mej istot. Wejdź do godowej komnaty mej duszy, w to miejsce najbardziej wewnętrzne, do którego nie dotrę bez Ciebie. Oblubienico Boga, uczyń mnie całkowicie swoim. Przygotuj, o Przeczysta, w tajemnicy mojej nocy weselny baldachim, dla którego stworzył Cię Najwyższy. Spowij mnie sobą, tak jak Duch Święty spowił Cię swoim cieniem.

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko.

(Sub Tuum)

PIEŚŃ: Iz 27, 2-5

W ów dzień [powiedzą]: Winnica urocza! Śpiewajcie o niej!

Ja, Pan, jestem jej stróżem; podlewam ją co chwila,

By jej co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy.

Nie czuję gniewu.

Niech Mi kto sprawi [w niej] ciernie i głogi!

Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem!

Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki,

I zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień piąty: Powszechne pośrednictwo

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień siódmy: Pięćdziesiątnica Miłości