Tydzień V, dzień czwarty: Maryja Królowa Pokoju

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Trójcy Świętej

Dzień czwarty: Maryja Królowa Pokoju

Oddanie się Maryi Królowej Pokoju


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą.

Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, w świetle Twym dobre uczynki się mnożą.

O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam ufności,

Twa łaska w dobrym ma duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną – stałości.

O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości, który krzepisz me serce spragnione

I wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości, i czynisz ją do walki niestrudzoną.

O Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy, pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności.

Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy, pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności.

O Duchu Boży, który na wskroś przenikasz istotę moją, i dajesz mi poznać swe życie Boskie, Troiste,

I wtajemniczasz mnie w Boską Istotę swoją, a tak zjednoczona z Tobą, wieść będę życie wieczyste.

(św. Faustyna)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 WRZEŚNIA 1986

Wzywam was, byście swym pokojem pomogli innym przejrzeć, by zaczęli poszukiwać pokoju. Jesteście, drogie dzieci, pełne pokoju i nie możecie pojąć, co to jest niepokój. Dlatego wzywam was, byście modlitwą i własnym życiem pomogli zniszczyć w ludziach wszystko to, co jest złe i zdemaskować oszustwo, którym posługuje się szatan. Módlcie się, by prawda zapanowała we wszystkich sercach.

ROZMYŚLANIE

Maryja jest Gwiazdą morza, której blask rozpromienia niebo, przenika otchłanie, rozjaśnia świat. Rozgrzewa on bardziej ducha niż ciało, doskonali cnoty, przecina więzy grzechu. Maryja jest, powtarzam, Gwiazdą wspaniałą, wybraną, nieskończenie wyniesioną nad rozległe morze, jaśniejącą przez zasługi, świecącą jako wzór. Gdy spostrzeżesz, że kroczysz wśród fal, wichru i burzy bardziej niż po stałym lądzie, nie spuszczaj z oczu Jej światła, abyś nie zginął w nawałnicy. Gdy szturmują wichry pokus i doświadczeń, gdy się zwalą na ciebie skały utrapień, patrz na Gwiazdę, spoglądaj na Maryję! Kiedy zawirują tobą fale pychy, ambicji, potwarzy, zazdrości patrz na Gwiazdę, wzywaj Maryję! Gdy będzie tobą wstrząsać gniew, chciwość czy pożądliwość ciała, spoglądaj na Maryję! Jeśli przygniata cię ciężar grzechów i zawstydza sumienie albo niepokoi cię surowość sądu, grozi ci pogrążenie w smutku i zwątpieniu, myśl o Maryi! W niebezpieczeństwie, trwodze i rozpaczy pamiętaj o Maryi, wzywaj Jej pomocy! Niechaj jej imię nie znika z twych warg i serca! Pomoże ci i wstawi się za tobą, jeśli nie zapomnisz zmienić się na Jej wzór! Podążaj za Nią, a nie ustaniesz w drodze. Proś Ją, a nigdy się nie zawiedziesz! Pamiętaj o Niej, a nie pobłądzisz.

(św. Bernard)

Baranek złożony w ofierze żyje ze znamionami męki w blasku zmartwychwstania. Tylko On jeden panuje nad wszystkimi wydarzeniami historii: łamie jej „pieczęcie” (por. Ap 5, 1-10) i utwierdza – w czasie i poza czasem – władzę życia nad śmiercią. W „nowym Jeruzalem”, to znaczy w nowym świecie, ku któremu zmierzają dzieje ludzkości, „śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4). Podążając z ufnością do „nowego nieba i nowej ziemi” (por. Ap 21, 1) jako lud pielgrzymujący, lud życia i dla życia, kierujemy ufne spojrzenie ku Tej, która jest dla nas znakiem „pewnej nadziei i pociechy”.

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,

Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

Mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,

Starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki

Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,

Radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

Przez odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

Aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

Cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

(Jan Paweł II Evangelium Vitae, n. 105)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Kwiecie Galilei, Maryjo, córko Dawida, Świątynio, której Twój ojciec nie mógł zbudować mimo zapewnienia proroka Natana, że „Pan jest z Tobą”, Zasłono świątyni i miejsce najświętsze, Arko i Bramo przybytku świętości, święte miasto Jeruzalem, które wszyscy zamieszkujemy. Ty jesteś miastem pokoju, Oblubienicą Mesjasza, Księcia Pokoju. Królowo Pokoju, Ty dajesz nam Tego, który daje pokój nie tak, jak daje świat, ale jak tylko sam Bóg może go dać. Poświęcam się Tobie całkowicie, Maryjo! Naucz mnie wprowadzać pokój, wprowadzać Bożą obecność, która ratuje i przywraca wzajemną więź ludzi, więź człowieka ze światem i człowieka z Bogiem.

ANTYFONA

Maryjo, Morze uciszone, Dawczyni pokoju, Ziemio żyzna! Jesteś nowym drzewem pachnącym Kwieciem Słowa. Ty nosiłaś jedynego Syna Boga. W Tobie zostało zasiane Słowo. Ziemio płodna! Tyś drzewem i ziemią zarazem.

PSALM 72

Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa.

Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość.

Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków i zmiażdży ciemiężycieli.

Będzie żył długo jak słońce, jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.

Będzie jak deszcz spadający na trawę, jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.

Za dni jego sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zagaśnie.

Będzie panował od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wrogowie będą bić przed nim pokłony, a przeciwnicy pył będą lizali.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę.

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego który nie ma opieki.

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci.

Wybawi ich od krzywdy i przemocy, gdyż krew ich cenna jest w jego oczach.

Będzie żył i przyniosą mu złoto z Saby, zawsze się będą modlić za niego, nieustannie błogosławić mu będą.

Obfitość zboża będzie na ziemi, szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban

i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa.

Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.

Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam czyni cuda.

Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Niech się tak stanie, niech się stanie!

Dowolna modlitwa – litania, pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM ( x 3 )


 WSTECZ

Tydzień V, dzień trzeci: Maryja Królowa jedności

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień V, dzień piąty: Maryja Matka Kościoła – ostatni bo 33 dzień rekolekcji