Tydzień V, dzień drugi: Maryja Królowa serc

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Trójcy Świętej

Dzień drugi: Maryja Królowa serc

Oddanie się Maryi Królowej


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, Boże miłości, więzi miłości w Boskiej Trójcy!. Ty wypoczywasz i radujesz się przebywaniem z synami ludzkimi w świętej czystości, która dzięki Twemu działaniu i Twemu urokowi rozkwita na ziemi, jak róża wśród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do tej wspanialej siedziby, gdzie się znajduje ścieżka życia, prowadząca do żyznych łąk boskiej rosy orzeźwiającej spragnione serca? O Miłości, jedynie Ty sama znasz drogę życia i prawdy. Ty łączysz w sobie wszelką rozkosz jednoczącą Boskie Osoby Trójcy Świętej. Przez Ciebie, o Duchu Święty, spływają na nas najwspanialsze dary. Przez Ciebie wzrastają nasiona, przynoszące owoce życia. Z Ciebie wylewają się na nas żyzne wody Bożego błogosławieństwa, te tak cenne, choć u nas tak rzadkie, dary Ducha.

(św. Gertruda)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991

Codzienna modlitwa pomoże wam z dnia na dzień lepiej słyszeć, co Bóg mówi w waszych sercach. Trzeba się wam nauczyć dostrzegać w nich głos Boży. Bóg ciągle mówi do was, modlitwa jest rozmową z Nim. Pragnie wam ukazać, czego od was oczekuje i chce objawić wam swą wolę. Módlcie się więc każdego dnia modlitwą serca. Jeśli nie będziecie się modlić, nie rozpoznacie waszego powołania.

ROZMYŚLANIE

Ojciec Przedwieczny wysyła do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!” Zatem czy się o to staramy, czy też nie, gdy Duch widzi naszą wrażliwość i dziecięcą miłość do Ojca, wówczas On, Duch Syna, rozszerza serce, aby objęło także czułością i miłością Jego nieskończenie łaskawą i pełną słodyczy Matkę. Również Przedwieczny Ojciec posyła do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Matko! Matko!”

Bowiem jeden i ten sam Duch, Duch Chrystusa, budzi w duszach tę miłość dziecięcą, jak i życie w Maryi, podobnie jak jest sprawcą dziecięcej miłości do Ojca i życia w Bogu, zupełnie tak, jak dokonał tego w Jezusie Chrystusie. Są to tajemnice, wobec których trzeba świętego milczenia. Każdy ich może doświadczyć na miarę swej miłości.

(s. Marie de Sainte Therese)

Ogłaszając Rok Maryjny podałem również, że jego zakończenie będzie miało miejsce w roku przyszłym, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy, aby uwydatnić ów „wielki znak na niebie”, o jakim mówi Apokalipsa. W taki sposób pragniemy także uczynić zadość wezwaniu Soboru, który patrzy na Maryję jako na „znak niezawodny nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego”. Wezwanie zaś swoje wyraża Sobór w następujących słowach: „Niechaj wszyscy chrześcijanie błagają wytrwale Matkę Boga i Matkę ludzi, aby Ona, która modlitwami swymi wspierała początki Kościoła, także i teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów we Wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Syna swego, dopóki wszystkie rodziny ludów, zarówno tych, które noszą zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i tych, co nie znają jeszcze swego Zbawiciela, nie zespolą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy” (Lumen gentium, n. 69)

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 50)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Poświęcając się Tobie, Maryjo, wydaję się miłości, zarówno jej pieszczotom w tchnieniu Ducha, jak też strawieniu w jej ogniu. Wydaję się wszystkim tajemnicom zbawienia świata; oddaję się niepodzielnej miłości Ojca, jaką go ukochał, ukrzyżowanej miłości Syna, pożerającej miłości Ducha, również siedmiu boleściom Twego Serca i jego siedmiu radościom; wydaję się wszystkiemu, czego Twa miłość oczekuje ode mnie. Przyjmij, Maryjo, moje serce i zjednocz z sercami, które są w Sercu Twoim. Spraw, o moja Królowo, abym się nigdy od Ciebie nie oddalił i nigdy nie odwrócił od miłości, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.

ANTYFONA

Królowo nieba i Matko świętej miłości! Tyś ze wszystkich stworzeń Bogu najmilsza, najdroższa, ponad wszystko najukochańsza. Zechciej przyjąć łaskawie miłowanie żebrzącego o miłosierdzie grzesznika, zakochanego w miłości do Ciebie.

(św. Alfons Liguori)

PSALM 23

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.

Dowolna modlitwa – litania, pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM ( x 3 )


 WSTECZ

Tydzień V, dzień pierwszy: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień V, dzień trzeci: Maryja Królowa jedności