Tydzień V, dzień pierwszy: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Trójcy Świętej

Dzień pierwszy: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryja w łonie Trójcy Świętej


Maryjo, Ty rozpalasz serce Ojca.
Maryjo, płonąca dla Serca Syna.
Maryjo, rozpłomieniona przez Ducha Świętego.

(Brat Efraim)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona i spokojna, jakby dusza moja była już w wieczności.

Oby nic nie zmąciło mego pokoju ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, mój Niezmienny, ale niech każda minuta unosi mnie coraz bardziej w głębię Twego misterium.

Uspokój moją duszę. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym, i miejscem swego odpoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech tam będę cała, cała czuwając w wierze, cała adorując, cała poddana Twojemu twórczemu działaniu.

Chryste mój umiłowany, ukrzyżowany z miłości! Chciałabym zostać oblubienicą Twego serca; chciałabym okryć Cię chwałą, ukochać Cię tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Jednakże czuję moją bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie i moją duszę dostosuj do wszelkich poruszeń Twojej duszy; ogarnij mnie, pochłoń, zajmij moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.

Słowo odwieczne, Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie; chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię rozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, zawsze chcę wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej światłości. Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza krąg promieni Twojego światła.

Ogniu trawiący, Duchu miłości, zstąp na mnie! Niech w mej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa: niechaj stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą tajemnicę.

A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku Twemu biednemu, małemu stworzeniu, okryj je swym cieniem, racz w nim widzieć jedynie „Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś”.

O moi Trzej! Moje wszystko! Moja szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się gubię!

Tobie się oddaję jako zdobycz. Ukryj się we mnie, abym mogła ukryć się w Tobie w oczekiwaniu na wejście w Twoją światłość i przepaść bezmiaru Twych doskonałości

(bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 21 KWIETNIA 1984

Podnieście ręce i wyciągnijcie je do Jezusa, gdyż On chce was obsypać ponad miarę łaskami Zmartwychwstania.

Pozwólcie się ogarnąć Jego mocy. W niebie jesteśmy wszyscy szczęśliwi, ale pragniemy również radości waszych serc. Obecnie mój Syn i Ja chcemy wam udzielić daru ulgi w waszych doświadczeniach; łatwiej je zniesiecie, bo będziemy przy was. Jeśli nas posłuchacie, pokażemy wam, jak je przezwyciężać.

Módlcie się jutro wiele, żeby Jezus prawdziwie zmartwychwstał w waszych rodzinach. Niechaj nastanie pokój tam, gdzie panuje wojna. Życzę wam, aby w waszych sercach zrodziło się coś nowego. Dziękuję wam. Starajcie się, aby Zmartwychwstanie Jezusa pobudziło wszystkich ludzi!

ROZMYŚLANIE

Gdy syn jest królem, jego matka jest królową i cieszy się takim tytułem. W momencie gdy Maryja zgodziła się zostać Matką Słowa, stała się godną być królową świata i całego stworzenia. Złączona z Jezusem fizycznie, jakżeby będąc Jego Matką mogła nie uczestniczyć w Jego królewskiej godności? Dodajmy, że Matka i Syn nie tylko sprawują władzę królewską, lecz w tej samej władzy współuczestniczą.

Jeśli Jezus jest królem wszystkiego, to i Maryja jest wszystkiego królową. Wszelkie stworzenie służące Bogu, służy również Maryi. Aniołowie i ludzie, całe niebo i ziemia poddane Bożemu królestwu, podlega w tej samej mierze władzy Maryi Dziewicy. „Króluj nam, Maryjo, króluj w pokoju: jako królowa, matka i oblubienica Króla zarządzaj swobodnie dobrami swego Syna. Jesteś królową, Tobie przystoi godność królewska i władza nad wszelkim stworzeniem.

(św. Alfons Liguori)

Trzeci aspekt [Wniebowzięcia] wyrażają słowa psalmu responsoryjnego. Wyraża go poetyckie słownictwo tego psalmu: córka królewska, odziana w drogocenne szaty, wchodzi, by zająć swoje miejsce przy tronie króla: „ Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa!” (PS 44 [45], 7). W Odkupieniu odnawia się królestwo Boże, zapoczątkowane już przez stworzenie, a później zgaszone w sercu człowieka przez grzech.

Maryja, Matka Odkupiciela, jest pierwszą, która uczestniczy w tym królestwie chwały i zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Jej narodziny dla nieba są ostatecznym zapoczątkowaniem chwały, jaką synowie i córki tej ziemi powinni osiągnąć w tym samym Bogu na mocy Odkupienia dokonanego przez Chrystusa.

Rzeczywiście Odkupienie jest podstawą przemiany dziejów kosmosu w królestwo Boże. Maryja jest pierwszą z odkupionych. Ona także już rozpoczęła przemieniać kosmos w królestwo Boże. To właśnie wyraża ta tajemnica Jej Wniebowzięcia: narodziny dla nieba z duszą i ciałem.

(Jan Paweł II, Lourdes, 15 sierpnia 1983)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swoją Matkę i Królową.

Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

ANTYFONA

Maryjo pełna łaski, jaśniejąca pięknością Boga,
Wyjdź Mu na spotkanie, jako Oblubienica zraniona Jego miłością.

(liturgia Andre Gouzes)

PSALM 45

Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam królowi, język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach,
przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki.
Przypasz do biodra twój miecz, mocarzu, chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich, a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, dlatego Bóg,
twój Bóg namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, dlatego na wieki sławić cię będą narody.

Dowolna modlitwa – litania, pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM ( x 3 )


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień siódmy: Pięćdziesiątnica Miłości

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień V, dzień drugi: Maryja Królowa serc