ZAPRASZAMY!!!

                                          we wszystkie niedziele lipca i września Msza św. godz. 11.30 i 13.00

Czekamy na WAS w naszym duszpasterstwie już we wrześniu i zapraszamy na obóz studencki, szczegóły na plakacie, w czasie czytania posłuchaj dobrej muzyki…

 

BIESZCZADY 2014 (1)


 

 

 

 

 

 


 

Bóg miłosierny i łagodny

| posted in: Na niedzielę |

Przyszedł Pan przed oczami Mojżesza i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 6)   W Niedzielę Trójcy Świętej zgłębiamy jedną z najtrudniejszych... READ MORE

Pokazał im ręce i bok

| posted in: Na niedzielę |

  „Przyszedł Jezus (…) pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20, 19-20) Pamiętamy przypowieść o ojcu miłosiernym i synu marnotrawnym – gdy młodszy syn powraca do domu... READ MORE

Nauczajcie wszystkie narody

| posted in: Na niedzielę |

  „Nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28, 19-20) Kościół w uroczystości wstąpienia do nieba Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa nie przekazuje nam tylko prawdy teologicznej o jego wiecznym królowaniu... READ MORE