Jest rzeczą wskazaną, aby gorliwy chrześcijanin raz w miesiącu skupił się na chwilę i zastanowił się nad stanem swego sumienia, pytając siebie, czy jest przygotowany na Sąd Boży. Temu celowi służy praktyka religijna, zwana „ćwiczeniem dobrej śmierci”. Polega ona na tym, aby w wybranym dniu miesiąca odbyć spowiedź i przyjąć Komunię św., uporządkować wszystkie swoje sprawy tak, jak byśmy chcieli je widzieć w chwili śmierci, oraz odmówić następujące modlitwy:

Modlitwa o uproszenie łaski, by nie umrzeć nagłą i niespodziewaną śmiercią

Najmiłosierniejszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje konanie i krwawy pot Twój, przez śmierć Twoją błagam Cię, od nagłej a niespodziewanej śmierci wybaw mnie, Panie.

Najłaskawszy Panie, Jezu Chryste, przez Twe najokrutniejsze biczowanie i ukoronowanie, przez krzyż i gorzką Mękę Twoją i przez nieskończoną dobroć Twoją, pokornie Cię proszę, nie dozwól, bym nagłą śmiercią i bez sakramentów świętych zszedł z tego świata do wieczności.

Najmilszy Jezu Chryste, Panie i Boże mój, przez wszystkie boleści i dolegliwości Twoje, przez Twoją Najświętszą Krew i Rany Twoje, przez Twoje ostatnie na krzyżu wymówione słowa: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego” – gorąco Cię proszę, nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata.

Ręce Twoje, o Zbawicielu mój, uczyniły mnie i utworzyły całego. Błagam Cię przeto, nie odrzucaj mnie tak rychło od siebie: udziel mi, proszę, czasu na pokutę i dozwól, bym szczęśliwie zasnął w łasce Twojej i całym sercem Cię kochał, chwalił i błogosławił na wieki. Amen.


Modlitwa do Pana Jezusa o dobrą śmierć

O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia! Oto staje przed Toba z sercem skruszonym i upokorzonym, i polecam Ci ostatnia, moja godzinę i to, co mnie wówczas czeka.

Gdy czas mojej śmierci zbliżać się będzie:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy droga mego życia dobiegnie już kresu:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gay świadomość ma przygaśnie, zmysły ogarnie mrok i niemoc, a ludzie i rzeczy, jak we mgle rozpływać się będą:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy cierpienie okrutne bólem nasyci me ciało, wywołując jęki, łzy i ducha rozterkę:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wspomnienie grzechów duszą wstrząsać będzie na myśl o czekającym mnie sadzie Bożym:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy strach przed „nieznanym” i zniszczeniem ciała napełni me serce przerażeniem:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy krewni i przyjaciele, spłakani i bezradni, nade mną, wzywać Cię będą:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy stanę już przed Toba, aby usłyszeć ostateczny wyrok sprawiedliwy: 
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Mękę Twego konania:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Krew Twa przelana na krzyżu:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Twe Serce otwarte dla wszystkich grzeszników:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, Matki miłosierdzia:
– Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś w ostatniej chwili mego życia od pokus czarta, zwątpienia w Twoją miłość i zatwardziałości serca uwolnić mnie raczył:
– Wysłuchaj mnie, Jezu!

Abyś grzechy wszystkie w chwili konania odpuścić mi raczył:
– Wysłuchaj mnie, Jezu!

Abyś lęki śmiertelne przezwyciężyć we mnie raczył nadzieja w życie wieczne i chwalebną nagrodę w niebie:
– Wysłuchaj mnie, Jezu!


Modlitwa do Ojca Przedwiecznego

O Boże, skazując nas na śmierć, zakryłeś przed nami jej dzień i godzinę, daj, abym w sprawiedliwości i świętości spędzając wszystkie dni życia mego, zasłużył na to, bym w miłości Twojej schodził z tego świata. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.


Modlitwa do św. Józefa o uproszenie dobrej śmierci

Błogosławiony św. Józefie, szczęśliwy Oblubieńcze Maryi, który zasłużyłeś sobie na godność Opiekuna Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa, i tuląc Go do siebie, cieszyłeś się tu na ziemi rajem, wyjednaj mi u Boga odpuszczenie wszystkich grzechów moich i łaskę naśladowania Twych cnót, abym zawsze postępował drogą do nieba wiodącą. A jak Ty zasłużyłeś na obecność Jezusa i Maryi przy swym łożu w godzinę śmierci i w ich objęciach szczęśliwą oddałeś duszę, tak proszę Cię, broń mnie od nieprzyjaciół duszy mojej w ostatniej chwili życia mego, abym pocieszony nadzieją zażywania wraz z Tobą wiecznej chwały niebieskiej, oddał ducha, wymawiając święte imiona: Jezus, Maryja, Józef. Amen.

Informujemy, iż w celu optymalizacji działania serwisu internetowego korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te, użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.