Jest rzeczą wskazaną, aby gorliwy chrześcijanin raz w miesiącu skupił się na chwilę i zastanowił się nad stanem swego sumienia, pytając siebie, czy jest przygotowany na Sąd Boży. Temu celowi służy praktyka religijna, zwana „ćwiczeniem dobrej śmierci”. Polega ona na tym, aby w wybranym dniu miesiąca odbyć spowiedź i przyjąć Komunię św., uporządkować wszystkie swoje sprawy tak, jak byśmy chcieli je widzieć w chwili śmierci, oraz odmówić następujące modlitwy:

Modlitwa o uproszenie łaski, by nie umrzeć nagłą i niespodziewaną śmiercią

Najmiłosierniejszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje konanie i krwawy pot Twój, przez śmierć Twoją błagam Cię, od nagłej a niespodziewanej śmierci wybaw mnie, Panie.

Najłaskawszy Panie, Jezu Chryste, przez Twe najokrutniejsze biczowanie i ukoronowanie, przez krzyż i gorzką Mękę Twoją i przez nieskończoną dobroć Twoją, pokornie Cię proszę, nie dozwól, bym nagłą śmiercią i bez sakramentów świętych zszedł z tego świata do wieczności.

Najmilszy Jezu Chryste, Panie i Boże mój, przez wszystkie boleści i dolegliwości Twoje, przez Twoją Najświętszą Krew i Rany Twoje, przez Twoje ostatnie na krzyżu wymówione słowa: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego” – gorąco Cię proszę, nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata.

Ręce Twoje, o Zbawicielu mój, uczyniły mnie i utworzyły całego. Błagam Cię przeto, nie odrzucaj mnie tak rychło od siebie: udziel mi, proszę, czasu na pokutę i dozwól, bym szczęśliwie zasnął w łasce Twojej i całym sercem Cię kochał, chwalił i błogosławił na wieki. Amen.


Modlitwa do Pana Jezusa o dobrą śmierć

O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia! Oto stoję przed Tobą z pokornym i skruszonym sercem i polecam Ci ostatnią godzinę moją oraz to, co mnie w niej czeka.

Gdy nogi moje zdrętwiałe ostrzegą mnie, że droga tego życia już się kończy dla mnie:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy ręce moje drżące i skostniałe nie będą już mogły uścisnąć Ciebie ukrzyżowanego i mimowolnie upuszczę Cię na łoże boleści mojej:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy twarz moja blada i zsiniała wzbudzi w otaczających litość i przerażenie, a włosy moje śmiertelnym potem zwilżone, na głowie mojej powstawszy, zapowiadać już będą bliski mój koniec:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy uszy moje, zamykając się na zawsze na głosy ludzkie, otworzą się na usłyszenie głosu Twego, mającego wyrzec nade mną wyrok ostateczny, o losie moim na całą już wieczność stanowić mający:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wyobraźnia moja okropnymi widziadłami miotana w smutku śmiertelnym zanurzać się będzie, a wspomnieniem nieprawości moich i bojaźnią sprawiedliwości Twojej zatrwożona, z duchem ciemności, usiłującym odwrócić mnie od pocieszającego widoku miłosierdzia Twego i wtrącić mnie w przepaść rozpaczy, ostatecznie pasować się będzie:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy słabe serce moje boleściami wycieńczone, śmiercią przerażone w walce przeciw nieprzyjaciołom zbawienia mojego omdlewać już będzie:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy już na znak nadchodzącego zniszczenia mego z oczu moich ostatnie łzy spadną, racz je przyjąć na dowód żalu serdecznego, bym skonał jako ofiara pokuty, i w onej straszliwej chwili:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy krewni i przyjaciele moi wokoło mnie zebrani nad moim opłakanym stanem rozczulać się i wzywać Cię będą:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wszystkie zmysły we mnie już przygasną i cały świat zniknie przede mną, a ja w boleściach śmierci i w ostateczności jęczeć będę:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy ostatnie westchnienie serca mego duszę moją z ciała wypierać już będzie, przyjmij je za wyraz świętej niecierpliwości, by co prędzej połączyć się z Tobą i wtedy:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy dusza moja po raz ostatni poruszy me usta i świat ten już opuści na zawsze, zostawiając ciało moje zsiniałe, zimne i bez życia, przyjmij to zniszczenie istoty mojej jako hołd złożony ode mnie Boskiemu Majestatowi Twojemu i wtedy:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wreszcie dusza moja stanie już przed Tobą i ujrzy po raz pierwszy jasność nieśmiertelną Majestatu Twego, nie odrzucaj jej od oblicza Twojego, ale racz mnie przyjąć na łono miłosierdzia Twego, bym chwałę Twoją wyśpiewywał wiecznie:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!


Modlitwa do Ojca Przedwiecznego

O Boże, skazując nas na śmierć, zakryłeś przed nami jej dzień i godzinę, daj, abym w sprawiedliwości i świętości spędzając wszystkie dni życia mego, zasłużył na to, bym w miłości Twojej schodził z tego świata. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.


Modlitwa do św. Józefa o uproszenie dobrej śmierci

Błogosławiony św. Józefie, szczęśliwy Oblubieńcze Maryi, który zasłużyłeś sobie na godność Opiekuna Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa, i tuląc Go do siebie, cieszyłeś się tu na ziemi rajem, wyjednaj mi u Boga odpuszczenie wszystkich grzechów moich i łaskę naśladowania Twych cnót, abym zawsze postępował drogą do nieba wiodącą. A jak Ty zasłużyłeś na obecność Jezusa i Maryi przy swym łożu w godzinę śmierci i w ich objęciach szczęśliwą oddałeś duszę, tak proszę Cię, broń mnie od nieprzyjaciół duszy mojej w ostatniej chwili życia mego, abym pocieszony nadzieją zażywania wraz z Tobą wiecznej chwały niebieskiej, oddał ducha, wymawiając święte imiona: Jezus, Maryja, Józef. Amen.

Informujemy, iż w celu optymalizacji działania serwisu internetowego korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te, użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.